Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

(Jelgava) Jaunākais institūciju arhīvu un dokumentu pārvaldībā

Semināra programma:

1. Institūciju dokumentu pārvaldības un arhīvu darbu reglamentējošie normatīvie akti un vispārīgie nosacījumi:
1.1. Institūciju arhīvu darba normatīvā bāze un metodiskie materiāli;
1.2. Personu dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana pēc 13.11.2018. MK noteikumu Nr.690 „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem” pieņemšanas.

2. Dokumentu pārvaldības darba organizācija:
2.1. Ekspertu komisija un atbildības deleģēšana;
2.2. Institūciju iekšējie normatīvie akti;
2.3. Papīra un elektronisko dokumentu pārvaldība – lietu nomenklatūras un dokumentu klasifikācijas shēmas,

3. Institūciju arhīva pārvaldība:
3.1. dokumentu sakārtošana, lietu veidošana, hibrīdlietas;
3.2. dokumentu aprakstīšana (uzskaites saraksti, arhīviskais apraksts, apraksta shēma);
3.3. Dokumentu nodošana Latvijas Nacionālajā arhīvā;
3.4. Dokumentu iznīcināšana;

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, ldzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai