Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Par prasībām decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai. Normatīvu prasību praktiskā ieviešana

Lektores: Ilona Vilne -  Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Vides aizsardzības departamenta, Ūdens resursu nodaļas vecākā konsultante.
                 Dace Šveide – AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” izpilddirektore
 
Semināra mērķauditorija: pašvaldību institūciju un sabiedrisko ūdenssaimniecības uzņēmumu darbinieki, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un apsaimniekotāji
 
Semināra mērķis: sniegt zināšanas par MK 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktajām  prasībām decentralizētās  kanalizācijas jomā, kā arī pašvaldību saistošo noteikumu izstrādāšanu šajā jomā un noteikto prasību piemērošanu. Pašvaldības iestāžu pienākumi  un tiesības, kontrolējošo iestāžu (kuras nosaka pašvaldība) pienākumi un tiesības, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākumi un tiesības. Pieredzes apmaiņa normatīva prasību ieviešanā.
  • 22. Novembris 2019.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Skolas iela 11, Rīgas Biznesa skola
  • Rīko Partneri un Pakalpojumi
  • 73.00 €
Pieteikties
Semināra programma:
 
1. Ministru kabineta noteikumos Nr.384 noteiktais:
kādas prasības, pienākumi un tiesības attiecas uz katru iesaistīto pusi
kādas normas tiek iekļautas pašvaldības saistošajos noteikumos 
termiņi, līdz kuram laikam decentralizētas kanalizācijas sistēmas jautājumi jāsakārto 
 
2. Pašvaldības saistošo noteikumu nepieciešamība, iekļautās prasības, to piemērošana un ievērošana.
 
3. Citi aktuālie jautājumi, kas saistīti ar normu praktisko piemērošanu.
 
4. MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasību praktiskā ieviešana – Mārupes novada pieredze
 
Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.
 
Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai