Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Administratīvās atbildības likums. Kā izprast un pareizi piemērot jauno regulējumu

Lektore: Natālija Laveniece-Straupmane – Mg.iur.,TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja, Administratīvās atbildības likuma un topošās grāmatas "Jaunā Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi" līdzautore.

Semināra mērķauditorija:  valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, kuru darbs ir saistīts ar administratīvo pārkāpumu lietvedību un administratīvo sodu piemērošanu.

Semināra mērķis: Sniegt ieskatu būtiskākajās izmaiņās, ko paredz Administratīvās atbildības likums, analizēt šo izmaiņu nepieciešamību, kā arī ieskicēt jaunā regulējuma svarīgākās nianses, kas palīdzēs veiksmīgāk piemērot jauno likumu praksē. Seminārā uzmanība tiek pievērsta galvenokārt administratīvā pārkāpuma procesam iestādē.

  • 20. Augusts 2019.
  • 10:00 - 13:15
  • Rīga, Skolas iela 11, Rīgas Biznesa skola
  • Rīko Zinību Cietoksnis
  • 70.00 €
Pieteikties

Semināra programma:

1. Administratīvās atbildības likuma tapšanas konteksts un vēsture;

2. Jaunā administratīvo sodu sistēma:
    Nozaru kodifikācija;
    Administratīvo sodu veidi un būtība, būtiskākās izmaiņas sodu sistēmā;
    Soda noteikšanas teorētiskie un praktiskie aspekti.

3. Administratīvā pārkāpuma process iestādē:
    Administratīvās atbildības likuma pamatā esošais lietderības princips un tā nozīme     likuma pareizā piemērošanā;
    Amatpersonu kompetences robežas, t.sk. dalītās kompetences gadījumos;
    Procesuālie dokumenti un to forma, t.sk. atteikšanās no administratīvā pārkāpuma     protokola;
    Procesa stadijas un procesa norise (procesa uzsākšana, lietas sagatavošana     izskatīšanai, lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana);
    Lēmuma pārsūdzēšana pie augstākas amatpersonas.

4. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma izpilde:
    Brīvprātīgā izpilde, piespiedu izpilde;
    Starptautiskā sadarbība naudas soda izpildē.

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai