Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā

Lektore: Mairita Zadiņa – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese

Semināra mērķis: Aktuālās tiesu prakses ietvaros seminārā tiks analizēts nostiprinājuma lūgums kā zemesgrāmatas procesa būtiska sastāvdaļa, iesniegto lūgumu izskatīšanas pirmtiesība, lūgumam pievienojamie tiesības pierādošie dokumenti, pilnvarojumi un to atsaukumi, laulāto un trešo personu piekrišanas tiesību nostiprināšanai, kā arī dokumentu veidi, kas apliecina nostiprināmās tiesības.

  • 07. Marts 2019.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Tallinas iela 57, SIA Partneri M.G. mācību birojs
  • Rīko Zinību Cietoksnis
  • 73.00 €
Pieteikties

Semināra programma:

1. Nostiprinājuma lūgums kā procesuāli tiesisks dokuments.
1.1. Nostiprinājuma lūguma būtība.
1.2. Zemesgrāmatās nostiprināmās tiesības.
1.3. Nostiprinājuma lūgumu forma (rakstveida un elektronisks dokuments).
1.4.Nostiprinājuma lūguma saturs (tajā izteiktie nosacījumi).

2. Nostiprinājuma lūdzēji.

3.Nostiprinājuma lūgumam pievienojamie dokumenti.
3.1.Dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības.
3.2. Personu apliecinājumi un piekrišanas.
3.3. Dokumenti, kas apliecina pilnvarojumu un pārstāvības tiesības.

4. Zemesgrāmatā nostiprināmās tiesības un to problēmjautājumi.
4.1. Apbūves tiesību ierakstīšana.
4.2. Ar īpašuma tiesībām saistītie jautājumi.

5. Nostiprinājuma lūgumu izskatīšana.
5.1. Publisko reģistru informācijas izmantošana (UR, IR, Kadastra reģistrs).
5.2. Lēmuma pieņemšana, izpilde, pārsūdzība.
5.3. Ierakstu veidi.

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai