Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Pārvaldīšanas plāna sagatavošana dzīvojamo māju pārvaldībā un tehniskajā uzturēšanā

Lektore: Iveta Puķīte - maģistra grāds vadībzinībās, 4. kursa doktorante RTU Būvniecības un Nekustamā īpašuma ekonomiskas un vadības fakultātē, 10 gadu praktiskā un pedagoģiskā darba pieredze Nekustamā īpašuma pārvaldības jomā

Semināra mērķauditorija: dzīvokļu īpašnieku biedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu īpašnieki, pārvaldnieki, pašvaldību institūciju un privāto uzņēmumu darbinieki, darba devēji, darbinieki, personas ar vai bez augstākās izglītības ar vēlmi papildināt savas zināšanas  nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apasaimniekošanas jautājumos.

Semināra mērķis: sniegt zināšanas par dzīvojamo māju pārvaldīšanas plāna izstrādes principiem, ņemot vērā normatīvo aktu regulējumu,  iespējams finanšu modeļus un riskus pārvaldīšanas plāna izstrādē un izpildē.

  • 08. Maijs 2019.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Tallinas iela 57, SIA Partneri M.G. mācību birojs
  • Rīko Partneri M.G.
  • 73.00 €
Pieteikties

Semināra programma:

1. Pārvaldīšanas plāna galvenie izstrādes pamatprincipi.

2. Pārvaldīšanas plāns ikdienas darbu veikšanai, tā izpildes kontrole.

3. Dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas darbu plāns.

4. Finanšu avoti pārvaldīšanas plāna īstenošanā (mērķamaksājums, atliktais maksājums, pašvaldības atbalsta programmas, bankas kredīts, ESlīdzfinansējums (atbildīgā persona AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM, Energo servisa kompāniju  piedāvātais modelis)

5. Pārvaldnieka atbildība un iespējamie riski pārvaldīšanas plāna izstrādē un īstenošanā.

6. Atbildes uz jautājumiem

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketu, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai