Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrāde

Lektore:  Renāte Cāne, Dr.sc.soc., 20 gadu pieredze mārketingā un sabiedriskajās attiecībās, sniedz konsultācijas šajos jautājumos pašvaldībām un uzņēmumiem. VA docente un RSU vecākā pasniedzēja, Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedre.
 
Semināra mērķauditorija: pašvaldību sabiedrisko attiecību, mārketinga un attīstības nodaļu speciālisti, kuru darbs saistīts ar pašvaldības komunikācijas veidošanu un stratēģisko attīstību.
Semināra mērķis: sniegt atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādi. Semināra saturs iedalīts trīs blokos, kas pilnībā aptver pašvaldības mārketinga stratēģijas izveides un iedzīvināšanas procesu: 1) izpratnes veidošana par pašvaldības mārketingu, tā nozīmi un stratēģisko vadību; 2) pašvaldības mārketinga stratēģijas būtisko elementu un izstrādes soļu pārzināšana; 3) galvenie nosacījumi pašvaldības mārketinga stratēģijas iedzīvināšanai un integrēšanai obligātajos plānošanas dokumentos.
Seminārā tiks apskatīti pašvaldību mārketinga stratēģiju izstrādes teorētiskie principi (pamatnostādnes, kuru pārzināšana nepieciešama pareizi veidotas stratēģijas izstrādei), tiks analizēti arī praktiskie pozitīvie un kļūdainie piemēri pašvaldību mārketinga veidošanā.
 
Semināra anotācija: Mārketinga stratēģijas pieņemšana un īstenošana ir līdzeklis, kas aizgūts no privātās uzņēmējdarbības teorijas un prakses. Latvijā ir pašvaldības, kas šādas metodes veiksmīgi izmanto jau ilgstoši, tomēr lielākā daļa mārketingu uztver tikai kā mājaslapas administrēšanu vai sociālo tīklu komunikāciju. Taču pārdomāti sagatavota un ar atbilstošu vadīšanu nodrošināta mārketinga stratēģija paver iespēju pilnveidot pašvaldības darbu jaunā, augstākā kvalitātē, un izstrādātās mārketinga stratēģijas pamatelementi tiek iestrādāti obligātajos plānošanas dokumentos.
Mūsdienās mārketinga stratēģija ir metode, ar kuras palīdzību var precīzi noteikt un pastāvīgi aktualizēt pašvaldības mērķus un uzdevumus, sekot šo uzdevumu izpildei un novērtēt sasniegto. Metodes pamatā ir priekšstats par konkurenci – pašvaldība konkurē ar citām par resursiem, tā cenšas piedāvāt savas darbības produktus izvēlētajām mērķa grupām (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, apmeklētājiem, tūristiem) un gūt priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem (piem., audzējot zīmola spēku). Ne mazāka loma par konkurenci ir arī sadarbībai – pašvaldība sadarbojas ar privāto sektoru, citām pašvaldībām un valsti, lai gūtu panākumus, kas vienatnē nav sasniedzami. Šie jautājumi tiek stratēģiski apvienoti tādā dokumentā kā mārketinga stratēģija
  • 20. Marts 2020.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Tallinas iela 57, SIA Partneri M.G. mācību birojs
  • Rīko Partneri un Pakalpojumi
  • 77.00 €
Pieteikties
Semināra programma:
 
1. Mārketinga iespējas un uzdevumi pašvaldības darbībā. Pozitīvie pašvaldību (pilsētu, reģionu, valstu) mārketinga piemēri Latvijā un pasaulē.
 
2. Biežāk pieļautās kļūdas mārketinga izpratnē Latvijas pašvaldībās
 
3. Pašvaldību mārketinga stratēģijas izstrāde – praktiskā pieeja:
3.1. pašvaldības pievilcības piramīda kā mārketinga stratēģijas izveides pamats: izpratne par pašvaldību kā 1) vietu, kur dzīvot; 2) vietu, kur investēt; 3) vietu, kuru apmeklēt;
3.2. segmentēšana un pozicionēšana, to nozīme un īpatnības pašvaldību mārketingā;
3.3. 4P pieeja (product, price, place, promotion), tās īpatnības pašvaldību mārketingā;
3.4. pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes principiālie soļi: 1) pašvaldības misijas, vīzijas, mērķu un uzdevumu analīze un aktualizācija; 2) vides izpēte; 3) mārketinga stratēģijas mērķu un uzdevumu definēšana; 4) galveno mērķauditoriju noteikšana; 5) rīcības virzienu noteikšana atbilstoši galvenajām mērķauditorijām; 6) mārketinga aktivitāšu plāna izstrāde; 7) galveno komunikācijas vēstījumu izstrāde; 8) mārketinga stratēģijas īstenošanas pārvaldība; 9) kontroles mehānisma izstrāde un rezultātu izvērtēšana.
 
4. Mārketinga stratēģijas elementu iedzīvināšana pašvaldības darbībā. Pozitīvie piemēri.
 
5. Mārketinga stratēģijas elementu integrēšanas iespējas pašvaldības obligātajos plānošanas dokumentos
 
Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.
Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai