Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Personas datu aizsardzības aktualitātes un problemātiskie aspekti

Lektore:  Ineta Lilinfelde – Mg.iur, personu datu aizsardzības speciāliste, doktora zinātniskā grāda pretendente
 
Semināra mērķauditorija: uzņēmuma vadītāji, biroja darbinieki un citi interesenti.
 
Semināra mērķis: sniegt informāciju, kas iestādēm/uzņēmumiem ir jāievēro apstrādājot personu datus un aktuālāko personu datu apstrādes uzraugošo iestāžu lēmumu būtisko aspektu skaidrojumus un risināt radušos problēmjautājumus.
Fizisko personu datu aizsardzība atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai ir obligāta katrā iestādē un uzņēmumā.
  • 24. Marts 2020.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Tallinas iela 57, SIA Partneri M.G. mācību birojs
  • Rīko Zinību Cietoksnis
  • 74.00 €
Pieteikties
Semināra programma:
 
1. Fizisko personu datu aizsardzības tiesiskais regulējums Latvijā.
 
2. Datu subjektu tiesību realizēšanas problēmjautājumi
 
3. Personas datu aizsardzības mijiedarbība ar Informācijas atklātības likumu un citiem normatīvajiem aktiem
 
4. Datu apstrādes tiesiskā pamata pareizas izvēlēšanas problemātika
 
5. Datu drošība (informācijas drošība un apdraudējums datu drošībai)
 
6. Personu datu nodošana trešajām personām
 
7. Video novērošanas problemātika
 
8. Datu aizsardzības pārkāpumu konstatēšanas un ziņošanas problemātika
 
9. Izplatītākie pārkāpumi personu datu apstrādē un citi jautājumi
 
Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos
 
Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai