Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Psihologa profesionālās darbības regulējuma aktualitātes

Lektore: Barba Girgensone – Mag.iur., RISEBA, Banku augstskola, RIIMC lektore, LJA biedre, York University (USA) doktorante, Psihologu likuma komentāru zinātniskā redaktore

Semināra mērķis: Sniegt informāciju par aktualitātēm attiecībā uz psihologu profesionālās darbības regulējuma ievērošanu, akcentējot Sadarbības pārskatu un Psihologa atzinumu par personas psiholoģisko izpēti veidošanas vadlīniju saturu un izmantošanas aspektus.
Sniegt informāciju par Psihologu likumā ietvertajiem psihologu profesionālās darbības principiem, akcentējot ētiskas attieksmes un rīcības principu.
Vērst uzmanību uz psihologa profesionālās darbības organizatoriskajiem aspektiem saistībā ar informētā piekrišanas saturu un nozīmi. Skaidrot trešo personu informēšanas pieļaujamību attiecībā uz informāciju, kas uzticēta psihologam viņa profesionālās darbības kontekstā.
Sniegt informāciju par psihologa profesionālās darbības organizācijas modeļiem, akcentējot psihologa un darba devēja savstarpējo attiecību juridiskos aspektus. Sniegt informāciju par psihologa amata aprakstu Darba likuma un Psihologu likuma kontekstā. Vērst uzmanību uz Psihologu likumā noteikto  psihologa profesionālo darbības jomu un psihologu amata apraksta iespējamo korelācija. Skaidrot psihologa profesionālās darbības veikšanas pie darba devēja juridiskos aspektus, ja psihologs tiek nodarbināts darba līgumā noteiktā amatā (Piemēram, personāla speciālists) ar attiecīgu amata aprakstu.
Skaidrot psihologa tiesības un pienākumus domstarpību gadījumos ar klientiem un/vai darba devēju. Analizēt situācijas, kas saistītas ar psihologa profesionālās darbības veikšanu konfidencialitātes principa ievērošanas kontekstā.

  • 26. Februāris 2020.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Tallinas iela 57, SIA Partneri M.G. mācību birojs
  • Rīko Partneri un Pakalpojumi
  • 70.00 €
Pieteikties
Semināra programma:
 
1. Psihologu likums, tajā ietvertie psihologa profesionālās darbības pamatprincipi, dokumentu izstrādāšanas prasības    
 
2. Ētiskas attieksmes un rīcības principa ievērošana psihologa darbā
 
3. Psihologa profesionālās darbības organizācijas aspekti  
 
4. Psihologa amata apraksts darba tiesisko attiecību kontekstā   
 
5. Psihologa tiesības un pienākumi, problēmjautājumi 
 
6. Informētā piekrišana un citi procesuālie dokumenti psihologa profesionālajā darbībā. 
 
Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.
 
Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai