Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Psihologa profesionālās darbības organizācijas aktualitātes

Lektore: Barba Girgensone – Mag.iur. Latvijas Juristu Apvienība, BAUK, BSA, RIIMC lektore, Psihologu likuma komentāru zinātniskā redaktore

Semināra mērķis: Sniegt informāciju par psihologa profesionālās darbības organizācijas modeļiem, akcentējot psihologa un darba devēja savstarpējo attiecību juridiskos aspektus. Sniegt informāciju par psihologa amata aprakstu Darba likuma un Psihologu likuma kontekstā. Vērst uzmanību uz Psihologu likumā noteikto  psihologa profesionālo darbības jomu un psihologu amata apraksta iespējamo korelācija. Skaidrot psihologa profesionālās darbības veikšanas pie darba devēja juridiskos aspektus, ja psihologs tiek nodarbināts darba līgumā noteiktā amatā (Piemēram, personāla speciālists) ar attiecīgu amata aprakstu. Sniegt informāciju par psihologa atbildību. Skaidrot psihologa iespējas un pienākumus klienta konfidencialitātes nodrošināšanā veicot profesionālo darbību kā darbiniekam, komersantam vai pašnodarbinātai personai. Vērst uzmanību uz informētā piekrišanas saturu un nozīmi. Skaidrot trešo personu informēšanas par psihologa profesionālās darbības rezultātiem juridiskos aspektus. Analizēt situācijas, kas saistītas ar psihologa profesionālās darbības veikšanu konfidencialitātes principa ievērošanas kontekstā.

  • 19. Jūnijs 2019.
  • 10:00 - 14:30
  • Rīga, Tallinas iela 57, SIA Partneri M.G. mācību birojs
  • Rīko Partneri un Pakalpojumi
  • 75.00 €
Pieteikties

Semināra programma:

1. Psihologu likums, tajā ietvertie psihologa profesionālās darbības pamatprincipi    

2. Konfidencialitātes principa ievērošana psihologa darbā

3. Psihologa profesionālās darbības organizācija  
    2.1.  strādājot pie darba devēja (skolā, sociālajā dienestā, uzņēmumā, ārstniecības     iestādē u.c.)   
    2.2. strādājot privātpraksē kā pašnodarbinātai personai  
    2.3. strādājot kā komersantam  

4. Psihologa amata apraksts  

5. Psihologa atbildība

6. Informētā piekrišana un citi procesuālie dokumenti psihologa profesionālajā darbībā.     

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv

Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel.  29710092 Maijai