Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

(Rēzekne) LIETIŠĶĀ SARAKSTE: kopējais un atšķirīgais papīra un elektroniskajos dokumentos

Lektore: Ieva Kalve –  Dr.oec., Mg.paed., docente RSU, 5 grāmatu autore     un     „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore

Semināra mērķis: pilnveidot mācību dalībnieku rakstiskās saziņas prasmes, kas nepieciešamas veicot saraksti ar klientiem e-pastā un papīra formā, lai efektīvi formulētu un argumentētu viedokli, ievērojot gan lietišķās etiķetes prasības, gan valodnieku ieteikumus un dokumentu noformēšanas prasības.

  • 22. Februāris 2019.
  • 13:30 - 16:30
  • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
  • Rīko Zinību Cietoksnis
  • 69.00 €
Pieteikties

Semināra tēmas:

1. Efektīva lietišķā sarakste – pārskats un pamatojums
    Reglamentējums – vispārējais un specifiskais
    Lietišķo vēstuļu veidi un pamatelementi
    Valoda un stils lietišķajā sarakstē
    Uzrunas un noslēguma daļa – kas un kad nepieciešams, kas nav ieteicams
    Kā rakstīt efektīvas un pārliecinošas vēstules un sniegt atbildes, proaktivitāte
    Labo un slikto ziņu sniegšanas principi
    Papīra un elektroniskā sarakste – kopējais un atšķirīgais

2. Specifiski sarakstes veidi
    Sarakstes dokumenta struktūra
    Informācijas sniegšana un pieprasīšana – nepieciešamās sastāvdaļas
    Sarakstes dokumentu veidi: vienreizējie un atkārtotie, atbildes
    Dažāda veida iniciatīvas un atbildes dokumenti – ieteikumi to izstrādei
    Pretenzijas saturošie dokumenti – kā veidojami un kā atbildēt

3. Sarakstes dokumentu noformēšana
    Malas un atkāpes
    Nepieciešamie rekvizīti
    Vienotības un vienveidības nodrošināšana: veidlapas, veidnes un sagataves, to izmantošana
    Dokumenta parakstītāja un sastādītāja loma/atbildība, kas ko var parakstīt
    Vizuālā pārbaude

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai