Dzimusi Rīgā, 1979. gadā ar izcilību absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti, strādājot par zootehniķi Limbažu rajona kolhozā "Ļeņina Karogs", no 1982.gada līdz 1998.gadam strādājusi ZPI "SIGRA" par zinātnisko līdzstrādnieci, vecāko pētnieci, Lopbarības nodaļas vadītāju. 1992.gadā piešķirts Lauksaimniecības zinātņu doktora grāds. No 1998.gada strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā - attīstot un pilnveidojot dzīvnieku barības uzraudzības un kontroles jomu valstī: Zināšanas papildinātas starptautikos projektos: Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Maķedonijā, kā arī Eiropas Komisijas organizētos apmācību kursos Čehijā, Īrijā, Polijā, Zviedrijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Latvijā - Valsts administrācijas skolā, PSI mācību centrā. Un kā lektore ikvienā SIA "Partneri M.G." organizētajā seminārā, kas skar manu darbības jomu.

Mana atsauksme par "Partneri M.G." un "Partneri un Pakalpojumi"

"Partneri M.G." tik tiešām attaisno savas kompānijas nosaukumu - ir uzticami sadarbības partneri - ikviens kursu dalībnieks tiek laipni un sirsnīgi sagaidīts, vienmēr mūs pārsteidz kāds "salds kārums", tiek nodrošinātas piemērotas nodarbību telpas un labi organizētas kafijas pauzes - kas rada pozitīvas emocijas un kursantu atvērtību, tādējādi sekmējot izklāstāmās tēmas uztveri un apgūšanu.