Docente Rīgas Stradiņa Universitātē, 5 grāmatu autore un "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata" vadošā autore, praktizējoša vadības konsultante.

Plašo interešu un zināšanu loku apliecina doktora grāds ekonomikā un vēl 3 maģistra grādi: pedagoģijā, veselības zinātnē un sociotehnisku sistēmu modelēšanā (visi iegūti pēc 1999.gada). Kopā ar praktisko pieredzi, tie ir labs pamats dažādu mācību kursu vadīšanai: no dokumentu pārvaldības, līdz dažādiem menedžmenta aspektiem, īpaši specializējoties stratēģiskajā vadībā un ietverot arī dažādus veselības aspektus (stress un tā vadība, profesionālā deformācija un izdegšana, ergonomika).

Ar dokumentiem un dokumentēšanu saistīta jau vairāk kā 25 gadus. Pirmā profesionālā kvalifikācija: tehniskā sekretāre (lietvede, mašīnrakstītāja, stenogrāfiste). Ir plaša gan praktiskā, gan pedagoģiskā un konsultatīvā darba pieredze. Piedalījusies gan profesionālo standartu izstrādē, gan saņēmusi IZM Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķa statusu.

Regulāri konsultē gan valsts un pašvaldību, gan privātās organizācijas.

 

Mana atsauksme par "Partneri M.G." un "Partneri un Pakalpojumi"

Jau vairākus gadus ar prieku sadarbojos ar "Partneri M.G." un "Partneri un Pakalpojumi". Precizitāte, ātrums un solījumu izpilde ir vārdi, kas viņus raksturo vislabāk. Un, protams, arī atvērtība priekšlikumiem un jaunām idejām neatkarīgi no tā, kur tās rodas (klientiem, pasniedzējiem, masu medijiem).

Lai mums kopā izdodas arī turpmāk!