Profesionālā pieredze - kurators 110 Daugavpils pilsētas dažādu nozaru institūcijām (valsts un vara, izglītība, tieslietas, veselības aizsardzība, komunālā saimniecība, kultūra, māksla un sports u.c.).
Ir plaša praktiskā darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī dokumentu izvērtēšanā, sakārtošanā un aprakstīšanā.
Semināru vadīšana, kā arī individuālu konsultāciju sniegšana valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem.

Mana atsauksme par SIA „Partneri M.G.”

Ar SIA "Partneri M.G." sadarbojos jau vairākus gadus. Sadarbība vienmēr noritējusi veiksmīgi, efektīvi un pozitīvā gaisotnē, visi organizatoriskie jautājumi risināti ātri un bez liekām procedūrām.
Labprāt turpinātu sadarbību arī turpmāk, kopīgu mērķu un rezultātu sasniegšanai.