1988. gadā absolvējusi Liepājas Pedagoģisko institūtu, iegūstot Maģistra grādu pedagoģijā. 2007. gadā pabeidzu Latvijas Universitāti un esmu vecākais speciālists analītiķis darba aizsardzības jomā.

No 2004.  gada strādāju Valsts darba inspekcijā un kā Darba aizsardzības nodaļas vadītāja esmu  jau 9 gadus. Regulāri papildinu zināšanas  dažādos kursos, semināros, lasu lekcijas gan VDI inspektoriem , gan darba devējiem par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem.

Mana atsauksme par uzņēmumiem

Ar uzņēmumiem “Partneri M.G.”, “Partneri un Pakalpojumi” un “Zinību Cietoksnis” kā lektore sadarbojos kopš 2009.gada . Varu Maiju un Gunāru tikai slavēt par lieliski organizētiem semināriem, neatlaidību un mērķtiecību savu ideju realizēšanā, ieinteresētību uzzināt ko jaunu un būt pirmajiem ideju īstenošanā. Semināros  ir prieks uzstāties, jo vienmēr ir padomāts gan par klausītājiem, gan par lektoriem- jautājumi, diskusijas, atziņas  un novērtējums ir neatņemama semināru sastāvdaļa.