Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Semināra programma

1. Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā.

2. Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai.

3. Personīgās higiēnas prasības (apģērbs, cimdu lietošana).

4. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes.

5. Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes.

6. Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana.

7. Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem.

8. Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem.

9. Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu.

10. Apgūto zināšanu pārbaudījums.

Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai