Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Minimālās higiēnas prasības pārtikas aprites uzņēmumos

Lektore:          Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča – Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte; Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē – maģistra studiju programma „Uzturzinātne”), ārsts (Rīgas medicīnas institūts Ārstniecības fakultāte).

  • 05. Jūlijs 2022.
  • 13:00 - 16:00
  • Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
  • Rīko Partneri M.G.
  • 13.00 €

Semināra programma:

1. Vispārīgā daļa:

1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;

1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;

1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

 

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;

2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;

2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.

 

3. Personāla higiēnas prasības.

 

4. Pārtikas higiēna:

4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;

4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;

4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.