Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

(Liepāja) Darba likuma piemērošanas praktiskie aspekti ikdienā, tās problemātika

Semināra programma:

Darba līgumu slēgšana;

Darba samaksa (saņemšanas veids, izmaksu dokumenti);

Darba laiks;

Vienošanās slēgšana, grozījumu veikšana  darba līgumā;

Amatu aprakstu izstrāde;

Izziņu, rīkojumu, dažādu dokumentu sagatavošana;

Atvaļinājumu noformēšana;

Komandējumu noformēšana;

Ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums

Darba dienas ilgums pirms svētku dienā;

Darba attiecību izbeigšana, uzteikums;

Gadījumi, kuros pienākas atlaišanas pabalsts, pabalsta apmērs;

Darba aizsardzības prasību minimums.

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos. 

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai