Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

(Daugavpils) Darba tiesību aktualitātes, izvērtējot pēdējos Darba likuma un Darba aizsardzības likuma grozījumus, attālinātā darba organizācijas īpatnības

Lektore: Dina Tarāne - tiesību un vadībzinību maģistre, praktiskā un pedagoģiskā darba pieredze personāla vadībā un darba tiesiskajos jautājumos

Semināra mērķauditorija: valsts tiešās pārvaldes, pašvaldību iestāžu un institūciju, kā arī privāto uzņēmumu vadītāji un personāla dienestu darbinieki, darba ņēmēji, personas ar vai bez augstākās juridiskās izglītības ar vēlmi papildināt savas zināšanas darba likumdošanā.

Semināra mērķis - sniegt zināšanas par aktuālām izmaiņām Darba likumā, atbildēt uz jautājumiem saistībā ar attālinātā darba organizāciju un COVID-19 izplatības ierobežošanu, kā arī palīdzēt atrisināt iespējamās problēmas un neskaidrības normatīvo aktu normu pielietošanā.

  • 13. Septembris 2021.
  • 09:00 - 12:00
  • Daugavpils, Saules 38, Latgales mācību centrs, lielā zāle
  • Rīko Zinību Cietoksnis
  • 69.00 €

Semināra programma:

1.    Aktuālās izmaiņas darba tiesiskajā un darba aizsardzības regulējumā:
•    Minimālā alga koplīgumā, tiesiskās sekas, ja noslēgta ģenerālvienošanās.
•    Vidējās izpeļņas izmaksāšana, darbinieks neveic darbu sakarā ar institūcijas (amatpersonas) uzaicinājumu, kura lietvedībā ir administratīvā pārkāpuma lieta.
•    Uzteikuma iespējas personai ar invaliditāti.
•    Personas, kam ir tiesības uz nepilnu darba laiku.
•    Nakts darba organizēšana.

2.    Attālinātā darba īpatnības:
•    Kas ir attālinātais darbs
•    Kāda veidā tiek noformēta attālinātā darba veikšana;
•    Kā/vai darba devējam jānodrošina darba vidi un tehniku attālinātā darba veikšanai;
•    Izdevumi, kurus atlīdzina darba devējs, darbiniekam veicot darbu attālināti;
•    Kāda darba veikšana nav uzskatāma par attālināto darbu;

-    Likumprojekts  (Likums)"Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" attiecība par darba devēja pienākumu nodrošināt, ka atkarībā no darba specifikas pildīt darba (amata, dienesta) pienākumus var tikai tādi darbinieki, kas vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 infekciju, kā arī klātienē ļaujot pakalpojumus sniegt un saņemt personām, kam ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu;

3.    Darbinieku nodarbinātība COVID-19 apstākļos, ko ir tiesīgs prasīt darba devējs;

4.    Citi aktuālie jautājumi un atbildes, saistītie ar Darba likuma praktisko piemērošanu.

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Apliecība par tēmas noklausīšanos tiks nosūtīta elektroniski

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai