Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Pašvaldības policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzībā pret vardarbību

Lektore: Iveta Valaine – m.iur, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieka vietniece

Semināra mērķauditorija: pašvaldības policijas darbinieki, kuru pienākumos ietilpst reaģēt uz izsaukumiem uz mājokli vardarbības gadījumos.
    
Semināra mērķis: veidot pašvaldības policijas darbinieku izpratni par kārtību, kādā tiek pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu un piemēroti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi, konstatējot vardarbību pret personu, kura atrodas mājoklī; analizēt 2022.gada normatīvā regulējuma izmaiņas policijas darbinieka rīcībā, konstatējot vardarbības draudus mājoklī.

  • 28. Marts 2023.
  • 09:00 - 12:00
  • Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
  • Rīko Zinību Cietoksnis
  • 72.00 €

    Semināra programma:

1. tēma. Ieskats normatīvajā regulējuma vardarbības draudu novēršanas jomā.

2. tēma. Sākotnējās informācijas iegūšana par iespējamiem draudiem, pieņemšana un reaģēšana uz to. Jauninājumi policijas darbinieka rīcībā, konstatējot vardarbības draudus mājoklī.

3. tēma. Policijas ziņojums par notikumu. Sociālā dienesta informēšana par vardarbības draudiem mājoklī.

4. tēma. Iespējamo vardarbības draudu riska izvērtēšanas kritēriji un policijas rīcība gadījumos, kad nav pamata pieņemt policijas lēmumu par nošķiršanu.

5. tēma. Policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšana, paziņošana, izpilde un kontrole.
Situāciju risināšana (praktiskā nodarbība - risku noteikšana; prognozējamā rīcība)

6. tēma. Kārtība, kādā pieņem un pārsūta pieteikumu tiesai.

7. tēma. Kārtība, kādā veic personu, pret kuru pieņemts policijas lēmums, uzskaiti.

Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās
Aizpildot pieteikumu talonu, lūgums norādīt tādu e-pastu, kur Jūs varēsiet saņemt uzaicinājumu, lai varētu piedalīties vebinārā.
Lai pieslēgtos ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju: https://zoom.us/download

Semināra video un audio ieraksts netiks veikts

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Apliecība par tēmas noklausīšanos tiks nosūtīta elektroniski

Ja vēlaties piedalīties vebinārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai